09156546020

کانفیگ سرور ویندوزی

اختصاصی امکان راه اندازی اولیه سرور را که ، شامل نصب سیستم عامل،نصب و پیکربندی سرویس های مورد نیاز (مانند ایمیل سرور،DNSسرور ، وب سرور،کنترل پنل و …) میباشد را داراست.
این سرویس شامل سرورهای داخل و خارج ایران میشود،بدین معنی که اگر شما سروری بصورت محلی در داخل ایران داشته باشید تیم فنی اختصاصی امکان ارایه این سرویس را به شما داراست در صورتی که از دیتاسنترهای خارجی نیز سرور اجاره کرده باشید تیم فنی اختصاصی امکان انجام این امور را دارد.
برخی از خدمات ارائه شده توسط اختصاصی  :

نصب کنترل پنل قدرتمند websitepanel

نصب sqlserver 2008

کانفیگ های امنیتی وبسایت پنل

نصب نرم افزار های ایمیل در سرور ویندوزی

نصب نرم افزار های بکاپ گیری و پیکربندی آن

نصب نرم افزار های مورد نیاز سرور ویندوزی