09156546020

فضای پشتیبان

در این سرویس به شما دسترسی FTP برای انتقال اطلاعات به یک سرور ویژه برای نگهداری اطلاعات داده می شود. شما می توانید برای زمان نامحدود از نسخه های پشتیبان خود نگهداری نمایید. اگر سایت شما دارای اطلاعات مهمی می باشد و یا از سرور مجازی و سرور اختصاصی استفاده میکنید، حتما یک فضای پشتیبان خریداری نمایید تا از بروز اختلال در اطلاعات جلوگیری شود . توجه نمایید ما فقط زیرساخت لازم جهت نگهداری از نسخه های پشتیبان را در اختیار شما قرار می دهیم و تنظیم نمودن زمان پشتیبانگیری بر عهده شما می باشد .

 • فضای پشتیبان
  • 6 ماهه100000
  • 1 ساله190000

  50 گیگابایت فضای پشتیبان (backup) برای نگهداری از اطلاعات شما
  تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

  فضای پشتیبان سفارش فضای پشتیبان
 • فضای پشتیبان
  • 6 ماهه70000
  • 1 ساله130000

  20 گیگابایت فضای پشتیبان (backup) برای نگهداری از اطلاعات شما
  تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

  فضای پشتیبان سفارش فضای پشتیبان
 • فضای پشتیبان
  • 6 ماهه50000
  • 1 ساله90000

  15 گیگابایت فضای پشتیبان (backup) برای نگهداری از اطلاعات شما
  تهیه نسخه پشتیبان برعهده مشترک می‌باشد.

  فضای پشتیبان سفارش فضای پشتیبان